Showing posts with label 伊豆. Show all posts

《伊豆半島就係潛水勝地---但成世無諗過咁睇魚囉!!!!!》

話說去到伊東個碼頭,見到水好清澈,有好多魚仔,玥小姐係度睇吓魚仔,又追海鷗咁,行吓行吓,有人sell你坐船出海,隻船係有地下一層俾你睇魚嘅。我地考慮左一陣,為左俾玥小姐睇吓魚,餵吓海鷗,竟然真係坐玻璃船出海睇魚,我心理關口好難先過得到,個船係兜一個圈,出到島之後回頭,約45分鐘,盛惠每人¥1600,只收現金。


果然係船倉玻璃窗見到好多魚仔,玥小姐亦好興奮,可惜只有開船前同泊岸先係碼頭見到魚,出左海,船一路開,只有泡同泡。所以開船後,我地上左最上層玩雀。如果出到海停一停船,俾我地睇多次魚魚就好啦!
BTW,全程有導遊"日文"介紹,唔該曬!